08 Δεκεμβρίου 2021

IC 410 and the Tadpoles in Ha-First Light with SW Esprit 100ED

 

IC 410 In Ha(Astrodon 5nm)

Telescope : SW Esprit 100ED
Mount : Skywatcher AZ-EQ5 GT
Camera : Atik 460 mono
Guiding : SW Evoguide 50mmED with QHY 5IIL
Filters :Astrodon Ha 5nm time 2:50 hours
Programs I have used : Nina 1.10 & PixInsight 1.8.8
Location: Grammatiko, Attiki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου