05 Μαΐου 2015

08 Ιανουαρίου 2015

Byzantine chapel


 Byzantine chapel and The Great Orion

Αγία Τριάδα Γραμματικού
Είναι το παλαιότερο κτίσμα που βρέθηκε στην περιοχή και χρονολογείται γύρω στον 13ο -14ο αιώνα. Σύμφωνα με πληροφορίες στον προαύλιο χώρο υπήρχε μοναστήρι ενώ αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως άσυλο ανιάτων λόγω τη φυσικής δομής της περιοχήςHoly Trinity Grammatiko
It's the oldest building found in the area dates back to the 13th-14th century. According to information in the courtyard there was a monastery and later used as a Hospice due to the physical structure of the region


Byzantine chapel "Agia Triada" and The Great Orion. - See more at: http://www.astropixel.gr/dslr-astrophotography#sthash.9o0bpiBt.dpuf