06 Σεπτεμβρίου 2021

Heart Nebula in Ha

 
Lens : Samyang 135mm at f2.2
Mount : Skywatcher AZ-EQ5 GT
Camera : Atik 460 mono
Guiding : 130mm guider with Qhy 5IIL
Filters :Astrodon Ha 5nm time 2:30 hours
Programs I have used : Nina 1.10 & PixInsight 1.8.8
Location: Grammatiko, Attiki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου