26 Ιουνίου 2019

IC 1396 Hubble pallette

 
New Version 2023 
 IC 1396 in narrowband
from Grammatiko,Attiki,GR

Telescope : TS 65Q
CCD : Atik 460EXM
Guiding : off axis and Meade DSI 2


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου