11 Δεκεμβρίου 2016

Ghost Nebula -Vdb 141- LRGB


 Ghost Nebula -Vdb 141- LRGB

Telescope: William Optics FLT 110 with F/T focuser 3025 & Starizona usb motor focus
Mount: Skywatcher ΗEQ5 pro
Chip: Atik 314L+
Guiding: TS finder 8x50 with Meade DSI I pro
Filter wheel: Starlight Xpress usb 7x1.25
Location: Elikonas
Luminance: -
Red: 45min
Green: 45min
Blue: 45min
Total: 7 hours
Programs I have used-
Maxim DL , Photoshop CS5, The Sky6 ,Focusmax

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου