21 Ιουλίου 2011

IC 1396 Elephant trunk in HaRGB


  • Telescope: William Optics FLT 110 mod with FT 3025
  • Camera: Qhy 2pro mono
  • Mount: Skywatcher EQ6 pro
  • Ts finder 8x50 & Meade DSI 1 for guiding
  • Location: Salamina

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου