07 Ιουλίου 2013

IC 5067 in Ha filter(Astrodon 5nm)

IC 5067 Pelican nebula in Ha
More information about this photo: http://www.astropixel.gr/ha-photography.html

Fits : 19x600sec all 1x1 bin 
From Manor Observatory at Piraeus,Gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου